અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો
 

SSC CGL Notification 2022 | SSC CGL Bharti 2022 @ssc.nic.in

SSC CGL Bharti 2022 : Staff Selection Commission will hold Combined Graduate Level Examination, 2022 for filling up of various Group ‘B’ and Group ‘C’ posts in different Ministries / Departments / Organization of government of India. Eligible Candidate Read SSC CGL Notification 2022 and Apply SSC CGL Recruitment 2022 Online.

SSC CGL Bharti 2022

Post TitleSSC CGL Notification 2022
Post NameSSC CGL Bharti 2022
Total Vacancy20,000 Tentative
Exam NameCombined Graduate Level Examination 2022
OrganizationStaff Selection Commission
LocationAll India
Application Start Date17-09-2022
Application Last Date08-10-2022
Official Web Sitehttps://ssc.nic.in
Application ModeOnline

SSC CGL Notification 2022

Its Good Chance for those candidate who waiting for job in SSC Recruitment 2022. For More Details Like Post Name, Total Vacancy, Education Qualification, Age Limit, Salary, Selection Process, How to Apply as below.

SSC CGL Recruitment 2022

All Eligible Candidate Read Official SSC CGL 2022 Notification and Apply Online through https://ssc.nic.in

SSC CGL Vacancy 2022

S NoPost NameMinistry / Department / Office / CadreClassification of PostAge Limit
1Assistant Audit OfficerIndian Audit & Accounts Department under C&AGGroup “B” Gazetted (Non Ministerial)Not exceeding 30 years.
2Assistant Account OfficerIndian Audit & Accounts Department under C&AGGroup “B” Gazetted (Non Ministerial)Not exceeding 30 years.
3Assistant Section OfficerCentral Secretariat ServiceGroup “B”20-30 years
4Assistant Section OfficerIntelligence BureauGroup “B”Not exceeding 30 years.
5Assistant Section OfficerMinistry of RailwayGroup “B”20-30 years
6Assistant Section OfficerMinistry of External AffairsGroup “B”20-30 years
7Assistant Section OfficerAFHQGroup “B”20-30 years
8Assistant Section OfficerMinistry of Electronics and Information TechnologyGroup “B”Not exceeding 30 years
9Assistant / Assistant Section OfficerOther Ministries/ Departments/ OrganizationsGroup “B”Not exceeding 30 years.
10Inspector of Income TaxCBDTGroup “C”Not exceeding 30 years
11Inspector, (Central Excise)CBICGroup “B”Not exceeding 30 years
12Inspector (Preventive Officer)CBICGroup “B”Not exceeding 30 years
13Inspector (Examiner)CBICGroup “B”Not exceeding 30 years
14Assistant Enforcement OfficerDirectorate of Enforcement, Department of RevenueGroup “B”Up to 30 years
15Sub InspectorCentral Bureau of InvestigationGroup “B”20-30 years
16Inspector PostsDepartment of Post, Ministry of CommunicationGroup “B”Not exceeding 30 years
17InspectorCentral Bureau of Narcotics, Ministry of FinanceGroup “B”Not exceeding 30 years
18AssistantOther Ministries / Departments / OrganizationsGroup “B”Not exceeding 30 years
19Divisional AccountantOffices under C&AGGroup “B”Not exceeding 30 years
20Sub InspectorNational Investigation Agency (NIA)Group “B”Up to 30 years
21Sub-Inspector/ Junior Intelligence OfficerNarcotics Control Bureau (MHA)Group “B”Not exceeding 30 years
22Junior Statistical OfficerMinistry of Statistics & Programme Implementation.Group “B”Up to 32 years
23AuditorOffices under C&AGGroup “C”18-27 years
24AuditorOffices under CGDAGroup “C”18-27 years
25AuditorOther Ministry / DepartmentsGroup “C”18-27 years
26AccountantOffices under C&AGGroup “C”18-27 years
27AccountantController General of AccountsGroup “C”18-27 years
28Accountant/ Junior AccountantOther Ministry/ DepartmentsGroup “C”18-27 years
29Postal Assistant/ Sorting AssistantDepartment of Post, Ministry of CommunicationGroup “C”18-27 years
30Senior Secretariat Assistant/ Upper Division ClerksCentral Govt. Offices/ Ministries other than CSCS cadresGroup “C”18-27 years
31Senior Administrative AssistantMilitary Engineering Services, Ministry of DefenceGroup “C”18-27 years
32Tax AssistantCBDTGroup “C”18-27 years
33Tax AssistantCBICGroup “C”18-27 years
34Sub-InspectorCentral Bureau of Narcotics, Ministry of FinanceGroup “C”18-27 years
35Upper Division ClerksDte. Gen Border Road Organisation (MoD)Group “C”18-27 years

SSC CGL Bharti 2022 Education Qualification

Post NameQualification
Assistant Audit Officer/Assistant Accounts OfficerEssential Qualifications : Bachelor’s Degree from a recognized University or Institute.
Desirable Qualifications : Chartered Accountant or Cost & Management Accountant or Company Secretary or Masters in Commerce or Masters in Business Studies or Masters in Business Administration (Finance) or Masters in Business Economics.
During the period of probation direct recruits shall have to qualify the “Subordinate Audit/ Accounts Service Examination” in respective branches for confirmation and regular appointment as Assistant Audit Officer/Assistant Accounts Officer.
Junior Statistical OfficerBachelor’s Degree in any subject from a recognized University or Institute with at least 60% Marks in Mathematics at 12th standard level OR
Bachelor’s Degree in any subject with Statistics as one of the subjects at degree level.
All other PostsBachelor’s Degree from a recognized University or equivalent.

Age Limit

 • Post Wise Different Age Limit Given.
 • Age Relaxation as per government rules.

Salary / Pay Scale

S No. 1 and 2Pay Level – 8
S No. 3 to 17Pay Level – 7
S No. 18 and 22Pay Level – 6
S No. 23 and 28Pay Level – 5
S No. 29 and 35Pay Level – 4

Application Fees

Women / SC / ST / PwBD / ESM CandidateRs. 100/-
Other CandidatesNil
SSC CGL Bharti 2022

What is the Selection Process for SSC CGL Bharti 2022?

Candidate will be Selected Based on SSC Rules.

How to Apply SSC CGL Bharti 2022?

Candidates may Apply through Official Web Site.

What is the Last Date for Applying SSC CGL Bharti 2022?

Last Date : 08-10-2022

Official NotificationView
Apply OnlineNow
MYOJASUPDATE Home PageVisit

SSC CGL Bharti 2022 Exam Patter

Tier-I : Computer Based Examination

SubjectQuestionMarks
General Intelligence and Reasoning2550
General Awareness2550
Quantitative Aptitude2550
English Comprehension2550
Time1 Hour

Tier-II : Computer Based Examination

SSC CGL Bharti 2022
SSC CGL Bharti 2022

2 thoughts on “SSC CGL Notification 2022 | SSC CGL Bharti 2022 @ssc.nic.in”

Leave a Comment

 • https://emasoum.oum.edu.my/files/ovo99/
 • https://emasoum.oum.edu.my/files/situs288/
 • https://emasoum.oum.edu.my/files/vwslot/
 • https://firstpoint.rawlinzdesigns.co.ke/public/themes/hmslot99/
 • https://camsys.aiu.edu.my/lineslot88/
 • https://camsys.aiu.edu.my/assets/vwslot/
 • https://camsys.aiu.edu.my/files/redslot88/
 • https://fp.forest.go.th/rfd_app/g/lineslot88/
 • https://fp.forest.go.th/fx/reds/
 • https://ssb.go-doe.my.id/asset/situs288/
 • https://frms.felda.net.my/uploads/hmslot99/
 • https://apelq.oum.edu.my/images/cuan288/
 • https://liviupascaniuc.eu/images/Situs288/
 • https://fortrain.forestry.gov.my/app/maxwin288/
 • https://asbj.aiu.edu.my/images/reds/
 • toto slot
 • slot dana
 • http://salary.moe.go.th/upload/situs288/
 • http://salary.moe.go.th/include/vwslot/
 • http://salary.moe.go.th/include/ovo99/
 • http://train.opsmoe.go.th/upload/redslot88/
 • http://sso.sueksa.go.th/upload/situs288/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/cFiles/vwslot/
 • https://crm21.vesindia.org/j99slot/
 • https://contabilsistem1.com.br/oyo88/
 • https://petrolcentro.com/rrslot88/
 • https://teneriasanjose.com/redslot88/
 • https://e-license.dsd.go.th/dev/cuan288/
 • https://tempahan.mbpp.gov.my/css/cuan288/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/storage/xmahjong/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/docs/scatterhitam/
 • https://tagihan.iainptk.ac.id/public/j200m/
 • https://tagihan.iainptk.ac.id/public/situs288/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/style/xline/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/fonts/vwslot/
 • https://ppid.bontangkota.go.id/js/berita/amahjong/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/vendors/zred/
 • slot mahjong
 • j200m
 • slot pulsa
 • https://el-hadaf.com.sd/vwslot/
 • https://legalprudent.in/situs288/
 • https://retigcol.lat/olxslot/
 • https://mednetsolution.com/
 • https://superwit.com/reds/
 • https://el-hadaf.com.sd/vwslot/
 • https://legalprudent.in/situs288/
 • https://retigcol.lat/olxslot/
 • https://mednetsolution.com/
 • https://superwit.com/reds/
 • https://crm21.vesindia.org/images/cuan288/
 • https://contabilsistem1.com.br/es/cuan288/
 • https://retigcol.lat/img/cuan288/
 • https://legalprudent.in/assets/cuan288/
 • https://mednetsolution.com/cuan288/
 • https://vivaldigroup.cl/situs288/
 • https://zibex.co.rs/vwslot/
 • https://etauliah.mais.gov.my/pictures/vwslot/
 • https://etauliah.mais.gov.my/documents/ovo99/
 • https://njm.kpdn.gov.my/ovo99/
 • https://njm.kpdn.gov.my/redslot88/
 • https://docker.pnru.ac.th/-566430122523117/ovo99/
 • https://superwit.com/lineslot88/
 • https://superwit.com/ovo99/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/ovo99/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/situs288/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/lineslot88/
 • https://beautylatory.com/lineslot88/
 • https://beautylatory.com/ovo99/
 • https://beautylatory.com/rrslot88/
 • https://beautyratory.id/coba/redslot88/
 • https://beautyratory.id/coba/vwslot/
 • https://beautyratory.id/coba/situs288/
 • http://beautystory.id/ovo188/
 • http://beautystory.id/ovo99/
 • http://raypack.id/ovo99/
 • http://raypack.id/j99slot/
 • http://raypack.id/rrslot88/
 • http://rayandra.com/lineslot88/
 • http://rayandra.com/situs288/
 • https://www.appiliate.my/public/rrslot88/
 • https://www.appiliate.my/public/ovodewa/
 • https://www.appiliate.my/public/j99slot/
 • https://sheluna.id/ovo99/
 • https://sheluna.id/slot88ku/
 • https://beautylatoryclinic.com/redslot88/
 • https://beautylatoryclinic.com/ovo99/
 • http://beautystory.id/rrslot88/
 • http://woedy.id/wp-content/themes/situs288/
 • https://tipsbranding.id/wp-content/plugins/redslot88/
 • https://tipsbranding.id/wp-content/vwslot/
 • https://dianindahabadi.com/lineslot88/
 • https://dianindahabadi.com/ovo99/
 • https://sheluna.id/wp-content/situs288/
 • https://sheluna.id/wp-content/themes/ovo99/
 • http://lunaderm.id/ovo99/
 • http://lunaderm.id/vwslot/
 • http://shegeulis.com/wp-content/vwslot/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/FILES/ovo99/
 • https://academy.intesh.com.my/wp-includes/vwslot/
 • https://academy.intesh.com.my/wp-content/slot88ku/
 • http://sckosmetika.com/wp-content/ovo99/
 • https://sckosmetika.com/situs288/
 • https://intesh.com.my/vwslot/
 • http://ejams.jtm.gov.my/lineslot88/
 • http://ejams.jtm.gov.my/redslot88/
 • https://intesh.com.my/wp-includes/redslot88/
 • https://semce.com/lineslot88/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/lineslot88/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/situs288/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/redslot88/
 • https://archives.daffodilvarsity.edu.bd/public/css/cuan288/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/js/cuan288/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/dana/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/totoslot/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/pulsa/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/thailand/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/bet200/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/cuan288/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/FILES/situs288/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/xline/
 • https://oleoleindonesia.com/wp-content/lineslot88/
 • https://chiangraipao.go.th/dtoc/redslot88/
 • http://nunaluna.com/lineslot88/
 • https://data.yst2.go.th/edpa66/main/upload/vwslot/
 • http://mykloon.id/lineslot88/
 • http://www.tungkula.go.th/nongyueng/users/vwslot/
 • http://nongyai.go.th/nongyai/users/situs288/
 • https://pvnweb.dpt.go.th/web-upload/redslot88/
 • https://bcp3.nbtc.go.th/vwslot/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/vwslot/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/situs288/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/situs288/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/sdana88/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/dist/jp88/slotgacor/
 • https://bcp3.nbtc.go.th/lineslot88/
 • http://www.tungkula.go.th/nongyueng/users/redslot88/
 • https://kangwendra.com/line/
 • http://nongyai.go.th/nongyai/theme/lineslot88/
 • http://mells.id/cuan288/
 • http://riselogistics.id/wp-content/cuan288/
 • https://eproject.mnre.go.th/uploads/line88/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/jpgraph/src/maxwin288/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/redslot88/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/xline/
 • http://wawasuh.com/wp-content/themes/situs288/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/assets/js/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/files/lmahjong/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/storage/pulsa/
 • https://www.dresstoimpress.pk/slotjp88/
 • https://eproject.mnre.go.th/assets/icons/slotjp88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/la-assets/js/brand/jp88/
 • https://galilayaonline.com/slotgacor8/
 • https://www.firmarehberikonya.com/css/home-map/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/vwslot/
 • https://pvnweb.dpt.go.th/web-upload/menudata/slotresmi/
 • https://www.pornchai-th.com/agenslotgacor/
 • https://eproject.mnre.go.th/uploads/line88/
 • http://woedy.id/lineslot88/
 • https://salary.moe.go.th/cache/xline/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/appointment_file/situs288/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/awards_file/vwslot/
 • https://www.firmarehberikonya.com/images/
 • http://iptrans.org.br/includes/
 • http://iptrans.org.br/images/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/awards_file/redslot88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/la-assets/lineslot88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/css/vwslot/
 • https://pg.ruet.ac.bd/temp/situs288/
 • https://monalisa.bkkbn.go.id/assets/schitam/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/lineslot88/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/vendor/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/vwslot/
 • https://moneyforcar.es/
 • https://gve.com.pg/
 • https://navenezuela.org/css/
 • https://bhabinsa.dingkoding.com/css/web/
 • https://pqw.dae.gov.bd/dae_plant_quarantine/app/webroot/web/
 • https://ejawatanlmm.kedah.gov.my/web/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/web/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/web/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/web/
 • https://sigesit.big.go.id/storage/
 • https://sigesit.big.go.id/assets/toto/